Ngành cảnh quan ở Việt Nam có những dự án nổi bật nào?

Ngành cảnh quan là một lĩnh vực liên quan đến thiết kế, quản lý và bảo vệ các khu vực xanh, công viên, khu đô thị và các khuôn viên khác. Ngành này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra và duy trì các không gian sống xanh, đẹp và bền vững. Dưới đây là một số dự án cảnh quan nổi bật ở Việt Nam: