Chung Cư Nguyễn Văn Trỗi Do Tona Thiết kế Thi Công