Đóng

29Tháng 6

Khách Sạn StarCity Nha Trang

Dự Án Khách Sạn Starcity Nha Trang
Chủ đầu tư: Công Ty CP Tập Đoàn Đại Dương
Đơn vị thiết kế: 5G STUDIO COLLABORATIVE (Hoa Kỳ)
Thầu phụ cấu trúc: TONA INVESTMENT
Thầu phụ kết cấu MEP: VNCC
Năm thực hiện: 2010-2012

Khách Sạn Starcity Nha Trang

Tona đem đến cho khách hàng Sản phẩm có đẳng cấp quốc tế.

Khách Sạn Starcity Nha Trang

Khách Sạn Starcity Nha Trang

Dự án Related